Universitatea „Dunărea de Jos” a primit calificativul „grad ridicat de încredere”

Data : 29 iunie 2019

La acordarea acestui calificativ au contat standardul dotărilor, varietatea programelor de studii și internaționalizarea activităților

În urma vizitei de evaluare externă a calității din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a acordat calificativul „grad ridicat de încredere”.

„ARACIS a concluzionat că universitatea noastră are o organizare coerentă, un sistem adecvat de administrare și conducere, o bază materială corespunzătoare standardelor pentru a-și realiza misiunea și obiectivele asumate. De asemenea, universitatea oferă o varietate mare de programe de studii pentru licență, masterat și doctorat, pentru învățământul cu frecvență, frecvență redusă și la distanță, spectrul programelor de studii fiind larg.
La acordarea calificativului a contribuit și accentul pus de universitate pe componenta de internaționalizare prin numărul mare de acorduri Erasmus și parteneriatele numeroase semnate cu universități din toată lumea, precum și extinderea programelor educaționale la Cahul, Comrat, Taraclia, Chișinău și Enna”, se spune într-un comunicat al Universității „Dunărea de Jos”.

Nu în ultimul rând a contat existența unei infrastructuri moderne, care asigură o derulare la standarde de calitate a proceselor de învățământ și a activităților conexe acestora.

Este al treilea calificativ „grad ridicat de încredere” obținut de Universitatea „Dunărea de Jos” sub coordonarea prorectorului conf. dr. ing. Ștefan Baltă, după cele din 2008 și 2013.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Articole scrise de