Condamnare cruntă pentru bărbatul care și-a ucis concubina, a tranșat-o și i-a aruncat trupul lângă gardul cimitirului

Vasile Tofan, bărbatul care anul trecut, în luna iunie și-a tranșat iubita, o femeie din Brăila, a fost condamnat la 26 de ani de închisoare.

Iată mai jos textul întreg al sentinței date de judecători:

În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, în referire la art. 188 alin. (1), art. 189 alin. (1) lit. h) Cod penal condamnă pe inculpatul Tofan Vasile la o pedeapsă de 25 ani închisoare pentru infracțiunea de „omor calificat” (faptă comisă la data de 16.06.2019). În temeiul art. 67 al. 2 C.p. aplică inculpatului Tofan Vasile pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b C.p. pe o perioadă de 5 ani, calculată potrivit art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal. În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, interzice inculpatului Tofan Vasile ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, în referire la art. 383 alin. (1) Cod penal condamnă pe inculpatul Tofan Vasile la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru infracțiunea de „profanare de cadavre” (faptă comisă la data de 16.06.2019). În baza art. 38 alin.1, 2 Cod penal, art. 39 alin.1 lit. b Cod penal contopește pedepsele aplicate, astfel, la pedeapsa cea mai grea de 25 ani închisoare se va adăuga un spor de 1/3 din totalul celeilalte pedepse, respectiv de 1 an închisoare, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa de 26 ani închisoare, inculpatul având interzise pe o perioadă de 5 ani drepturile prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal, ca pedeapsă complementară, precum și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 404 alin.4 lit. a Cod procedură penală rap. la art.72 alin.1 Cod penal și art. 399 alin. 9 Cod procedură penală deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii 20.06.2019, ora 16.30, până la data de 21.06.2019, ora 16.30 și a arestării preventive, începând cu data de 21.06.2019 la zi. Conform art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, instanța menține măsura preventivă a arestului preventiv luată față de inculpatul Tofan Vasile. În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/08.04.2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare (S.N.D.G.J.), dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul Tofan Vasile, în vederea introducerii profilului său genetic în S.N.D.G.J. În temeiul art. 397 alin.1, rap. la art.19, art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, în referire la art. 1357 și următoarele Cod Civil, admite în parte acțiunea civilă formulată de părțile civile Plopeanu Vasile și Plopeanu Cătălin și obligă pe inculpatul Tofan Vasile la plata către aceștia a sumei de 140.000 euro/fiecare parte civilă (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății), cu titlu de daune morale. Respinge ca nefundat capătul privind obligarea la daunele materiale. În temeiul art. 397 alin. 2 rap. la art. 249 alin.1 și 7 C.proc.pen., menține măsura asiguratorie luată asupra bunurilor inculpatului, măsură dispusă prin ordonanța nr. 500/P/2019 din data de 07.08.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați. În temeiul art. 274 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum total de 9.800 lei din care suma de 8.900 lei, aferentă fazei de urmărire penală. În temeiul dispozițiilor art. 274 alin. 1, raportat la art. 272 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Tofan Vasile (av. Stavariu Carmen Mihaela), în cuantum redus la 500 lei, va fi plătit către Baroul de Avocați Galați, din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.