Conf. univ. dr. Andy Pușcă, din nou rector al Universității „Danubius” pentru mandatul 2020- 2024

Eveniment inedit la Universitatea „Danubius” din Galați. Pe data de 12. 02. 2020, a avut loc concursul de selecție și recrutare a Rectorului acestei instituții de învățământ superior. Comunitatea academică Danubius a decis, prin hotărârea Consiliului de Administrație, ca desemnarea Rectorului pentru mandatul 2020- 2024, să se realizeze prin concurs public.

Până pe data de 31.01.2020, candidații pentru funcția de Rector au avut posibilitatea să își depună dosarele de înscriere la acest concurs, conform calendarului privind selectarea, prin concurs, a Rectorului.

Pe data de 12.02.2020, a avut loc concursul, din Comisia de selecție și recrutare a Rectorului Universității „Danubius”, făcând parte:

 • Alina Beatrice RĂILEANU: Membru al Consiliului de administrație al Universităţii Danubius
 • Steve O MICHAEL, prof., Phd: Executive Vice President of Academic Affairs and Provost, Charles R. Drew University of Medicine and Science, USA
 • Predrag K. NIKOLIC, PhD, MBA: Associate Professor, Cheung Kong School of Art and Design Shantou University, China, Editor In Chief EAI Endorsed Transactions in Creative Technologies
 • George TEODORESCU, prof.: Preşedinte al Danubius Academic Consortium, Germania
 • Dagmar Cagáňová, Ph.D., Assoc. prof. M.A., Vice Dean for International Projects, Representative for Foreign Affairs, Institute of Industrial Engineering and Management, Faculty of Materials Science and Technology STU, Trnava, Slovakia
 • Iurie SEDLEŢCHI, Prof. univ. dr.: Rectorul Universităţii de Studii Europene din Moldova, Chişinău
 • Puiu Lucian GEORGESCU, Prof. univ. dr. ing.: Rectorul ales al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, conform Hotărârii Senatului UDJG nr 168/13.12.2019
 • Yaroslav KICHUK, prof. univ. dr. Rector al Universității Umaniste din Ismail, Ucraina
 • Costel FOTEA: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Absolvent al Universităţii Danubius
 • George-Cătălin STÂNGĂ: Senator în Parlamentul României, Absolvent al Universităţii Danubius
 • Florian Marcel NUŢĂ, Membru al Consiliului de administrație al Universităţii Danubius
 • Emanuel Ştefan MARINESCU: Membru al Consiliului de administrație al Universităţii Danubius
 • Carmen Gabriela SÎRBU, Membru al Consiliului de administrație al Universităţii Danubius
 • Ana-Iuliana MIHAI, Membru al Consiliului de administrație al Universităţii Danubius
 • Ştefan POPA: Membru al Consiliului de administrație al Universităţii Danubius
 • William B. HARVEY, professor, PhD: Distinguished Scholar at the American Association for Access, Equity and Diversity; Strategic Advisor for CoopLew LLC; and Associate Director of the W. Montague Cobb Institute, Washington, D.C., USA

Cu rezultate și experiență de necontestat în managementul universitar (Prorector al Universității ”Danubius”, în perioada 2008- 2012; Rector al acestei Universități din anul 2012) , candidatul Conf. univ. dr. Andy Corneliu PUȘCĂ a avut o susținere extraordinară în cadrul acestui concurs, răspunzând ferm valului de întrebări adresate de către membrii acestei comisii, personalități din domeniul universitar national și international, alumni de succes din administrația publică loală și centrală, reprezentanți ai mediului de afaceri.

Acest concurs a fost o experiență extraordinară, o probă care a reconfirmat direcția corectă în care se îndreaptă această universitate internațională, antreprenorială, open și online, „termeni – pilon care vor susține și vor direcționa determinarea noastră de a îndeplini obiectivele misiunii Universității „Danubius”, universitatea care a reușit să se conecteze la comunitatea globală prin calitatea, profesionalismul, entuziasmul și implicarea oamenilor săi: studenți, profesori, personal nedidactic, absolvenți”.

Ce își propune candidatul Conf. univ. dr. Andy Corneliu PUȘCĂ pentru următorii patru ani?

Principala orientare strategică a noului mandat vizează stimularea leadershipului și a calității. Cu precădere, vom avea în vedere găsirea soluțiilor optime pentru recrutarea personalului didactic și administrativ, pentru a atrage personal nou, valoros și competitiv din exterior. Dezvoltarea continuă a personalului potrivit standardelor de performanță didactice și de cercetare și îmbunătățirea strategiilor și politicilor pentru perfecționarea sistemului de motivare și de recompensare a personalului sunt aspecte care vor continua să fie în centrul preocupărilor politicii manageriale în următorii patru ani. Ne propunem să investim în capitalul uman, care reprezintă bunul cel mai de preț al Universității noastre. Am creionat o procedură transparentă și realistă pentru a atrage și pentru a menține personal de calitate. În susținerea atingerii acestor obiective strategice de maximă importanță, vom iniţia și încuraja discuții privind criteriile de evaluare pentru personalul academic și cel de suport, crescând astfel înțelegerea și acceptarea procesului din partea tuturor celor implicați. Pentru a evita orice risc de noi reduceri salariale și lipsa unui sistem clar de acordare a primelor, de natură a demotiva personalul, vom fi pregătiți cu planuri de urgență care să preîntâmpine asemenea probleme. Continuăm să scriem o pagină nouă, împreună, construind o Universitate modernă și tânără, călăuzită și stimulată de vechile tradiții, o organizație cu „coloană vertebrală”, care evită să se pună pe sine în centrul lucrurilor și își asumă un rol proactiv pentru susținerea culturală a comunității noastre, a tinerilor, a rețelei antreprenoriale şi a tuturor instituțiilor”, ne-a declarat conf. univ. dr. Andy Corneliu PUȘCĂ

Continuarea proiectelor comune și dezvoltarea parteneriatului cu universitatea gălățeană de stat, intensificarea proiectelor Danubius Academic Consortium și menținerea colaborării cu mediul de afaceri au fost cele trei direcții prioritare de acțiune punctate de care candidat.
Senatul Universității „Danubius” a validat pe data de 13.02.2020 rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcției de Rector, funcție care va fi exercitata de către Conf. univ. dr. Andy Coreliu PUȘCĂ.

Felicitări, domnule Rector Conf. univ. dr. Andy Corneliu PUȘCĂ!

Purtător de cuvânt – Universitatea „Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE