Evaluarea psihologică clinică în context judiciar – Curs autorizat CPR (P)

Asociația PSIWorks în colaborare cu Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School din cadrul Universității Danubius din Galați organizează programul de formare profesională autorizat de Colegiul Psihologilor din România (CPR) : EVALUAREA PSIHOLOGICĂ CLINICĂ ÎN CONTEXT JUDICIAR

Trainer: psiholog clinician principal Aurel Lefter

Data desfășurării programului de formare: 05 decembrie 2020 (în funcție de evoluția pandemică la nivelul județului Galați, se va decide cum se va desfășura cursul – în sală și/sau on-line)

Durata programului: 10 ore

Număr de credite CPR: 10

Taxa de participare: 250 RON

Înscrieri:

tel. 0743573556; e-mail – alef111@gmail.com

Reduceri pentru studenți

Programul de formare profesională își propune abilitarea transdisciplinară a cursanților în:

-Cunoașterea unor noțiuni legislative specific psihologiei clinice;

-Aplicabilitatea evaluării psihologiei clinice;

-Modalități de redactare a rapoartelor/expertizelor psihologice clinice.

Cunoașterea unor noțiuni legislative specific psihologiei clinice:

  • prezentarea cadrului legislativ general în care pot fi solicitate rapoarte/expertize psihologice clinice;
  • prezentarea cadrului legislativ particular (acte emise de către CPR privind reglementarea activității de expertiză psihologică clinică judiciară și extrajudiciară);
  • particularități ale rapoartelor/expertizelor psihologice clinice față de alte tipuri de rapoarte psihologice.

Aplicabilitatea evaluării psihologiei clinice:

  • instituții publice și instanțe de judecată care solicită rapoarte/expertize psihologice clinice;
  • particularități al comunicării dintre instituții publice/instanțe de judecată și cabinetul de psihologie/SCPP;
  • rapoarte/expertize psihologice clinice judiciare versus rapoarte/expertize psihologice clinice extrajudiciare.

Modalități de redactare a rapoartelor/expertizelor psihologice clinice:

  • standarde privind întocmirea rapoartelor/expertizelor psihologice clinice;
  • rolul și atribuțiile psihologului expert desemnat;
  • rolul și atribuțiile psihologului expert parte desemnat.