Mihai Polinschi, director medical și fost manager general interimar al Serviciului de Ambulanță Județean Galați a fost declarat incompatibil


Potrivit Agenției Naționale pentru Integritate, în perioada 17 noiembrie 2015 – 03 iulie 2019, medicul Mihai Polinschi a exercitat funcția de manager general interimar al Serviciului de Ambulanță Județean Galați simultan cu funcția de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați, încălcând astfel dispozițiile art. 118, alin. (15), lit. a) din Legea nr. 95/2006. Potrivit acestuia, „funcția de manager general este incompatibilă cu: exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical desfășurate în aceeași unitate sanitară cu respectarea programului de lucru prevăzut în contractul de management, fără a afecta buna funcționare a unității respective, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică (…)”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective. Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Integritate.

Doctorul Mihai Polinschi a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Potrivit ANI, medicul gălățean a transmis deja un punct de vedere la dosarul de evaluare.