Noi măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu COVID-19

Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României, în contextul apariției și răspândirii coronavirusului COVID-19, Instituția Prefectului Județul Galați informează că în cadrul ședinței Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit astăzi, 17.03.2020 au fost dispuse noi măsuri de prevenire și gestionare a situațiilor de risc:

Art. 1 Polițiile Locale din municipiile Galați și Tecuci, orașul Berești și comunele: Bălăbănești, Brăhășești, Corod, Cudalbi, Drăgușeni, Ghidigeni, Gohor, Nicorești, Piscu, Schela, Sendreni, Tulucești, Țepu, Umbrărești, Valea Mărului și Vînători, se vor subordona operațional Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi.

Art. 2 Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se subordonează operațional Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, care stabilesc activitățile de sprijin pe care acestea le execută.

Art. 3 Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență se subordonează operațional Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, care stabilesc responsabilitățile și modul de acțiune al acestora.

Art. 4 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Galaţi se subordonează operațional Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi.

Art. 5 (1) Garnizoana Galaţi sprijină, la cerere, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi și Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi pentru asigurarea pazei și protecției unor obiective/zone, transportul de efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistență medicală și alte misiuni în funcție de evoluția situației.
(2) Instituțiile din cadrul Sistemului național de ordine publică și securitate națională suplimentează, la nevoie, efectivele și tehnica pentru intervenție, prevăzute în planuri, în funcție de evoluția situației.

Art. 6 Pentru ca efectivele instituțiilor din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională să fie mereu la dispoziție în scopul intervenției în cazuri reale generate de pandemia de COVID-19, pe perioada stării de urgență, se suspendă exercițiile, simulările, aplicațiile și orice alte activități care pot interfera cu măsurile luate de autoritățile competente destinate prevenirii și combaterii răspândirii infecțiilor cu COVID-19, cu excepția celor cu caracter militar desfășurate în poligoanele de instrucție.

Art. 7 În structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual necesare.

Art. 8 Pe perioada stării de urgență, modificările de structură din cadrul unităților sanitare se vor aviza de către Direcția de Sănătate Publică Galați în funcție de necesități.

Art. 9 La nivelul Județului Galați, Instituțiile și autoritățile publice locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ- teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.

Art. 10 Pe durata stării de urgență, are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori, de către Inspectoratul Teritorial de Munca Galaţi, cu excepția controalelor dispuse de către Ministrul Muncii și Protecției Sociale pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.

Art. 11 Pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă.

Art. 12 Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice de la nivelul Județului Galați vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
Art. 13 (1) Autoritățile și instituțiile publice de la nivelul Județului Galați stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecătoresc, precum și ale celorlalte profesii.