Program de formare pentru ocupația EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI, autorizată de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Județului Galați și înscrisă în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților organizează programul de formare – SPECIALIZARE pentru ocupația EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE (Cod COR – 214946) CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi de Ministerul Educației și Cercetării.

Programul de formare va avea loc în luna martie, la sediul Universității Danubius Galați din b-dul Galați nr. 3, sala A38-etaj 3. Zilele de desfășurare a programului și orarul aferent vor fi comunicate în timp util, după înscrierea la eveniment.

Programul se adresează angajaților din cadrul operatorilor economici, funcționarilor publici din administrația publică, specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții în procesul de achiziții publice finanțate din fonduri publice naționale sau europene, precum și altor persoane interesate de domeniul achizițiilor publice.

Tematica evenimentului vizează analize, dezbateri, soluții și aplicații practice, fiind adaptată ultimelor modificări legislative și se referă la:

 • noutățile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni;
 • elementele de noutate din cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ jurisdicțională sau pe cale judiciară;
 • aspecte teoretice și practice.

La finalul programului, participanții vor avea informații și concepte specifice domeniului achizițiilor publice, vor putea identifica elementele de noutate din domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni – clarificări și modificări emise de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. În plus, aceștia își vor însuși noțiuni care le vor permite analizarea legislaţiei aplicabile specifice, planificarea procesului de achiziţie publică și derularea procedurilor de atribuire.

Tot la finalul programului, participanții vor prim CERTIFICATE DE ABSOLVIRE recunoscute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării.

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:

 • Comunicarea interpersonală
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Utilizarea calculatorului
 • Coordonarea muncii în echipă
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 • Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
 • Acordarea consultanţei de specialitate
 • Planificarea achiziţiilor publice
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire

CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA DANUBIUS (oferă posibilitatea obținerii de reduceri în cazul participării la alte programe de formare continuă organizate de Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius Galați)

Condiții de îndeplinit:

 • absolvent de studii superioare;
 • pregătirea și susținerea unui proiect a cărui tematică va fi stabilită de către formator;
 • prezența în toate zilele cursului și în ziua examinării stabilită de comisia de evaluare.
  Tarife:

– Tariful de participare la programul de formare este de 1250 lei/ participant (inclusiv TVA)

Tariful cuprinde participarea la programul de formare, certificarea, materiale informative (în format de hârtie și electronic), suport de curs, pauză de masă și pauze de cafea.

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT

Rezervarea locului se face până în data de 27 februarie a.c. în baza formularului de înscriere și a documentelor solicitate în formular, transmise la d-na Simona PUDILIC, e-mail simona.pudilic@univ-danubius.ro, (nr. telefon 037236173, 0761690800).

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

d-na Viorela Laura KOVÁCS, tel. 0737616042, e-mail laura.kovacs@univ-danubius.ro