Transurb reintroduce gratuitățile pentru mai multe categorii de persoane

Transurb SA Galați aduce la cunoștința gălățenilor că, urmare a Hotărârii nr. 47 din 29.04.2020 a Comitetului județean pentru situații de urgență, se anulează suspendarea reducerile și gratuitățile la transportul în comun.

Astfel, următoarele categorii de călători beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați:
• persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 98% pe o linie;
• pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună și 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 50% pe o linie;
• pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 25% pe o linie;
• pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de HCL nr.126/2007 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, abonament gratuit pe o linie;
• elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, pe tot parcursul anului calendaristic;
• studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, în timpul anului universitar;
• persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj și persoanele șomere neindemnizate, abonament redus cu 98% pe o linie;
• persoanele care beneficiază de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 75% pe o linie;