Trei străzi importante din Galați intră în reabilitare

Primăria municipiului Galați a semnat contractul de lucrări pentru modernizarea străzilor Traian Vuia, Henri Coandă și Bld. George Coșbuc (tronson str. H. Coandă – str. Al. Măcelaru). Contractul de proiectare și de execuție a lucrărilor, în valoare de 82.109.273,53 fără TVA, a fost semnat cu asocierea firmelor Lemacons SRL, Tancrad SRL, Mari-Vila Com SRL și Add Global Design SRL, ca urmare a încheierii licitației publice.

Valoarea totală a proiectului cu finanțare europeană ”Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, Bld. George Coșbuc (tronson str. H. Coandă – str. Al. Măcelaru) este de 104.746.875,96 lei (aproximativ 22 de milioane de euro), din care cheltuielile eligibile reprezintă 88.312.842,09 lei.

În principal, se vor executa lucrări de: reabilitare a căii de rulare a tramvaielor – 5.570 m cale simplă; reabilitarea și modernizarea stațiilor de transport public de călători – 16 stații și peroane de călători; construirea sau modernizarea pistelor pentru biciclete și a trotuarelor, precum și reabilitarea părții carosabile a infrastructurii rutiere, 6.731 mp piste pentru biciclete, 17.405 mp trotuare reabilitate și 38.550 mp parte carosabilă reabilitată, plantarea de arbori și arbuști, realizarea de înierbări de-a lungul celor 2.594 de metri de străzi reabilitate.

Din punct de vedere al tehnologiei de execuție a lucrărilor propuse în cadrul acestei documentații, se au în vedere următoarele etape: realizarea unei structuri rutiere cu straturi asfaltice noi, cu modificarea părții carosabile prin realizarea de locuri de parcare noi, reamenajarea trotuarelor, execuția de piste noi de pentru bicicliști; execuția liniei noi de tramvai, atât calea de rulare, cât și rețeaua de alimentare, peroane noi și schimbătoare de cale noi; reabilitarea și repararea rețelelor edilitare subterane (de apă) din perimetrul lucrărilor de reabilitare la carosabil și tramvai; reabilitarea iluminatului public stradal, amenajări peisagistice prin modernizarea spațiilor verzi existente, cât și a celor nou apărute în urma lucrărilor de modernizare, procurarea și montarea de mobilier stradal nou; amenajarea în trotuare/carosabil de canalizatie subterană multitubulară cu camere de tragere pentru introducerea în subteran a diverselor rețele aeriene prezente pe străzile analizate; realizarea dispozitivelor pentru preluarea și evacuarea apelor pluviale; aducerea la cota proiectată a utilităților (capace camine); amenajarea străzilor laterale pe o lungime de 25 m; realizarea semnalizării prin marcaje rutiere si indicatoare rutiere.

Durata de execuție a lucrărilor este de 20 de luni.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apel de proiecte nr. POR/2018/4/4.1/1.